Verwijzing

door Administrator
Hits: 364

Voor een revalidatietraject heeft een patiënt een verwijzing nodig van een arts of specialist. Hieronder staat meer informatie voor artsen en specialisten.


Informatie voor verwijzers

Bij veel langdurige gezondheidsklachten is er sprake van meervoudige problematiek. Deze klachten vragen om een grondige, vaak multidisciplinaire aanpak, maar dat blijkt vaak moeilijk te organiseren en financieren. Tevens lopen cliënten tegen lange wachtlijsten aan.

In het licht van deze wachtlijsten en het organiseren van laagdrempelige maar kwalitatief hoogwaardige revalidatiezorg in de buurt van de cliënt hebben we in samenwerking met Stichting PRNL onze revalidatie ontwikkeld: revalidatiezorg als aanvulling op het aanbod van reguliere revalidatiecentra. Zonder wachtlijsten, volledig vergoed vanuit de basisverzekering, kosten efficiënt en met een uitstekende kwaliteit.


Doelgroep

Wij richten ons op cliënten met langdurige of hevige fysieke klachten, al dan niet in combinatie met psychosociale of maatschappelijke problemen. Maar ook complexe zorg waar meer dan een discipline voor nodig is. Hierbij kan u denken aan onder andere de volgende klachtenbeelden:


Voordelen

De voordelen voor de patiënt zijn uitgesproken:


Hoe werkt het?

U verwijst een patiënt door naar onze revalidatiearts. Die bepaalt vervolgens of dit revalidatietraject geschikt is voor uw patiënt. Zo ja, dan wordt er een multidisciplinair behandelplan opgesteld, waarvoor de revalidatiearts medisch verantwoordelijk is. Bij het traject worden verschillende specialisten betrokken, die samenwerken vanuit één locatie. Naast fysiotherapie en de revalidatiearts is er minimaal een andere discipline betrokken. Dit kan o.a. een ergotherapeut, psycholoog, maatschappelijk werker, diëtist en / of logopedist zijn


Medisch verslag

U wordt als verwijzer tijdens het revalidatietraject op de hoogte gehouden van de voortgang, tenzij de cliënt anders aan heeft gegeven. In de regel ontvangt u zowel na de intake als na de outtake van ons een medisch verslag van de revalidatiearts.


Vergoeding

De vergoeding voor revalidatiegeneeskunde valt onder de basis zorgverzekering. Uw cliënt heeft dus geen aanvullende verzekering of speciale polisvoorwaarden nodig.


Verwijsformulier

Via de onderstaande link kan u het verwijsformulier downloaden of direct online verwijzen. Download verwijsformulier


Contact

PRNL Locatie Horst aan de Maas hecht veel waarde aan een goede relatie met haar verwijzers. Heeft u naar aanleiding van de bovenstaande informatie vragen? U kan ons bereiken via bovenstaande gegevens