Voor wie?

U komt voor een revalidatietraject in aanmerking als u (chronische) klachten hebt, waarbij eerdere therapieën nauwelijks effect hebben gehad en / of wanneer er sprake is van een complexe zorgvraag. Het ontstaan en de gevolgen van langdurige en/of complexe klachten liggen vaak in een combinatie van problemen. De oorzaken kunnen arbeidsgerelateerd zijn, in de privésfeer liggen, door een ongeluk komen of een combinatie van oorzaak en gevolg zijn. De klachten zijn vaak zo ernstig dat normaal functioneren heel lastig of zelfs onmogelijk wordt.

Hierbij kunt u denken aan:

  • Complexe en / of langdurige klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat;
  • Onverklaarbare of chronische pijn;
  • Chronische vermoeidheid;
  • Whiplash syndroom;
  • Revalideren na een medische ingreep als gevolg van een ongeval of operatie;
  • Revalideren na Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH);
  • Oncologische revalidatie;
  • SOLK-patiënt (Somatisch Onvoldoende Verklaarde Klachten);

Bovenstaande klachten en aandoeningen zijn enkel voorbeelden.

Bent u benieuwd wat een revalidatietraject in uw geval kan betekenen? Neem dan contact met ons op of vraag uw huisarts of specialist.