Werkwijze

Geen enkel traject is hetzelfde. Een revalidatietraject staat onder de supervisie van een revalidatiearts en is voor elke patiënt helemaal op maat gemaakt voor zijn of haar klachten met bijbehorende specialisten, en dat op 1 locatie. U kunt na het maken van en afspraak in ieder geval de volgende stappen verwachten.

1. Pre-intake
Tijdens de pre-intake ontmoet u uw casemanager, die kijkt of het revalidatietraject een goede oplossing van uw klachten kan zijn. Ook kijken we welke aanpak en behandelaars het beste bij uw persoonlijke situatie aansluiten. Hierbij gaan we uit van uw wensen, hulpvragen en mogelijkheden en de kennis en ervaring van onze behandelaars.

2. Verwijzing
Wanneer u in aanmerking komt voor het revalidatie-programma, vragen wij u om een verwijzing van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Die is namelijk noodzakelijk om het traject te kunnen starten. Hier zal uw casemanager u nader over informeren.

3. Intake
Na de verwijzing van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist vindt de intake plaats. Dit gesprek heeft u met de revalidatiearts, die uiteindelijk met u bepaalt wat uw definitieve behandelplan gaat worden. Ieder mens is anders en verkeert in een unieke situatie. We kunnen dan ook niet eenzijdig bepalen wat het beste is voor u. We stellen het unieke behandelplan en de te behalen doelen daarom graag samen met u op.

4. Inventarisatiefase
Het doel van de inventarisatiefase is een zo goed mogelijk beeld krijgen van de klachten en het onderliggende kernprobleem. Vanuit deze fase wordt tijdens het multidisciplinair overleg een verscherping van het behandelplan gemaakt; gericht op het kernprobleem en gekoppeld aan tijd.

5. Behandelfase
Tijdens deze fase wordt u door verschillende, op elkaar afgestemde professionals behandeld, waarbij u gemiddeld genomen vier uur per week therapie heeft. Hierbij kan u denken aan fysiotherapie gecombineerd met psychologie, ergotherapie, maatschappelijk werk, diëtiek en/of logopedie. Het team voert eens per 4 weken een overleg om de voortgang en ontwikkelingen te bespreken.

6. Afrondingsfase
Hierbij bereiden we u voor op de periode na de revalidatiebehandeling. Er volgt tevens een gesprek met de revalidatiearts.